میکس کالزون

ترکیبات: خمیـر پیتـزای آمریـکایی، مرغ گـریل شده، مخلوط ژامبون و پپرونی، فلفل دلمه ای، کـنـجـد، سس سیر ایتالیایی، پـنـیـر مخصوص