فمیلی کمبو (اکو کمبو 4)

ترکیبات: پیتزا کاپریچیوزا، پیتزا پپرونی آمریکایی، پیتزا سبزیجات ایتالیایی، سیب زمینی، سه عدد نوشابه قوطی