سیب زمینی پنیر

ترکیبات: سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص سیب زمینی، پنیر دیپ چدار
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 7900 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: -
قیمت: 79,000 تومان