سیب زمینی پنیر

ترکیبات: سیب زمینی سرخ شده، پنیر دیپ چدار، ادویه‌ی مخصوص سیب‌ زمینی