مقالات

مقالات

نعهدات نماینده ها_ طرف دوم معامله سیستم فرانچایز تنها در برخی از فرهنگ ها قابلیت اجرایی مناسب دارد و نیازمند رابطه تعهد آمیز قوی بین دوطرف می باشد. نماینده تنها نیمی از قرارداد نیست. نیمه حیاتی قرارداد است. این فرانچایز کار آنهاست، زندگی جاری آنها و کاری است که به خاطرشریسک کرده اند. پیشرفت یا شکست پروژه صاحب این فرانچایز، پیشرفت یا شکست آنها خواهد بود. فرصت و مزایایی که از شراکت در پروژه صاحب فرانچایز به دست می آورند ارزش ریسک ها و نگرانی هایی که برای این کار متحمل می شوند را خواهد داشت. متعهد بودن نمایندگان به سیستم فرانچایز درحقیقت تعهد آنها به خود خواهد بود. این سیستم منبع درآمد آنها، راه پیشرفت و وسیله گذران زندگی ایشان است. نماینده با خرید حق امتیاز یک سیستم فرانچایز، فرصت ایجاد یک فعالیت تجاری خاص با شرایط و محدوده و چارچوب خاص را به دست آورده است. دیگر نیازی به اختراع دوباره چرخ ندارد، ولی درمقابل باید دقیقا از سیستم پیروی نماید. بخش مهمی از تعهد نماینده در سیستم فرانچایز پیروی دقیق از سیستمی است که انتخاب کرده است. نمایندگان محصولات یا خدمات خود را براساس خطوط راهنمای سیستم فرانچایز به فروش می رسانند. درحقیقت نمایندگان یک فرانچایز به طور همزمان از مزایای داشتن یک فعالیت تجاری محلی و یک فعالیت تجاری فراگیر استفاده می کنند. نمایندگان در چنین سیستمی علاوه بر تعهداتی که ابتدا به خود و سپس به سیستم دارند به سایر نمایندگان سیستم نیز متعهد می باشند. برای حفاظت از اعتبار یک برند نمابندگان آن باید در مقابل یکدیگر نیز متعهد باشند و از همدیگر حفاظت نمایند. تغییرات همگام با زمان زمانه عوض می شود و سیستم ها هم تغییر می کنند. فرهنگ باید قابلیت بقا داشته باشد. اگر چیزی 20 سال کارایی داشته، دلیل نمی شود که امروز هم کارایی داشته باشد یا حتما بتواند پاسخگوی نیازهای آینده ما هم باشد. سیستم های فرانچایز موظفند خود را به بهانه پایبندی به قوانین و چارچوب برند محدود نسازند و همواره توانایی بازنگری و تغییر در اصول خود را داشته باشند. قوانین تغییر می کنند. نسل ها عوض می شوند. به روزرسانی در یک سیستم باید به طور مناسب در دستور کار قرار بگیرد. برای به روز ماندن و همگام بودن با دنیای بیرون، سیستم فرانچایز و نمایندگان آن باید به همگامی به تغییرات متعهد باشند. چیزی که باید ثابت باشد تعهد نماینده به پیروی از قوانینی ست که سیستم فرانچایز براساس تعهد به روز بودن خود تعیین می نماید. فرهنگ و تعهد نیازمندی های برقراری و پایداری هر رابطه ای به شمار می روند و در رابطه میان فرانچایزر و نماینده فرانچایزفرهنگ و تعهد اصول اساسی موفقیت به شمار می روند. موفقیتی که پایان راه نیست، بلکه آغاز یک رابطه موفقیت زاست. فرهنگ سازماتی در یک سیستم فرانچایز باید به نظر هر دوطرف منصفانه و قابل قبول باشد. صاحب فرانچایز و نمایندگان آن باید به یکدیگر و اهداف مشترکشان متعهد باشند. اگر فرهنگ سازمان با هردو طرف مطابقت داشته باشد و اگر هر دوطرف به اهداف مشترکشان متعهد باشند، رابطه درست پیش خواهد رفت و موفقیت آغاز می شود.   Harvey H. H. Homsey is vice president – franchise systems of Express Services, Inc., the franchisor for Express Personnel Services. He can be reached at harvey.homsey@ExpressPersonnel.com. Source:  franchise.org ترجمه : فاطمه رکوعی  

مشاهده ...

تعهد فرانچایزر به ساخت برند یک سیستم فرانچایز سه محصول ساده و درعین حال پیچیده به مشتریان خود ارائه می دهد: برند، سیستم و پشتیبانی سیستم! تعهد در ارائه این سه محصول مهمترین عامل برای موفقیت یک فرانچایزر به شمار می رود. اولین مسئولیت یک شرکت به عنوان فرانچایزر مراقبت از برند به عنوان نیمی از سیستم فرانچایز است. برند، نام و اعتبار یک کمپانی و عصاره آن چیزی است که فرانچایزر به نمایندگی ها می فروشد. شاید این جمله خیلی کلیشه ای به نظر برسد ولی نمیتوان انکار کرد که: ما تنها یک شانس برای ایجاد اولین تاثیر بر مشتری داریم و سرنوشت این شانس ایجاد دید مثبت و تاثیر بر مشتری و در ابعاد بزرگتر هویت و تاثیر کمپانی در جامعه به دست برند سپرده شده است. تعهد فرانچایزر به ساخت و به روز نگه داشتن یک سیستم یک سیستم فرانچایز با قابلیت فروش نیاز دارد که به برند حیات ببخشد. کمپانی فرانچایزر سیستم را به عنوان راهی برای تجارت نمایندگی های خود تولید می نماید. این کمپانی ها راهنمای بایدها و نبایدها در جهت یک تجارت موفق را در اختیار نمایندگی های خود قرار می دهند. فرانچایزر برای نمایندگان خود این فرصت را فراهم می کند که به جای وقت گذاشتن روی ساخت یک مدل تجاری و پیدا کردن الگوهای مناسب تمام انرژی خود را صرف فروش و تجارت بهتر نمایند. صاحبان فرانچایزی که سیستم را برای نمایندگان خود ایجاد، کنترل و پشتیبانی می کنند، نمایندگان موفق تر با درآمدهای بالاتری خواهند داشت. وقتی کسی به دنبال یک سیستم فرانچایز خوب باشد و از نمایندگان آن دلیل موفقیتشان را بپرسد همه تنها یک جواب دارند: "من از سیستم پیروی کردم!" و این دلیل خوبی برای انتخاب آن سیستم خواهد بود. تعهد فرانچایزر به پشتیبانی مداوم سیستم پشتیبانی سیستم فرانچایز در سطوح مختلف مورد نیاز است. برخی از سیستم های فرانچایز پشتیبانی را به طور کامل از تامین مواد اولیه تا آموزش و اجرا برعهده می گیرند. برخی تنها راهنمایی و پیشنهاد ارائه می کنند. براساس هر سطح از پشتیبانی که ارائه شود نماینده می داند انتظاراتش باید در چه حدی باشد. به هرحال براساس سطح پشتیبانی تعریف شده در سیستم، فرانچایزر باید پاسخگو باشد. به طور مثال اگر پاسخگویی تلفنی برعهده فرانچایزر است باید افرادی آگاه و توانا به این پاسخگویی در تمام زمان های لازم در دسترس باشند. شنیدن مسایل و مشکلات نمایندگان و تهیه راهنما برای آنان درخلال برنامه های زیر،شرایط مناسبی برای ارائه خدمات پشتیبانی بهتر به نمایندگان فراهم می نماید: - جلسات هفتگی یا ماهانه با نمایندگان - به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق یا ناموفق سایر سیستم های فرانچایز بزرگ با نمایندگان - داشتن آمادگی برای نقد و به چالش کشیده شدن همکاری با نمایندگان برای مشخص کردن اهداف، تدوین برنامه ها و توسعه استراتژی ها یک سطح از پشتیبانی است. بررسی و تحلیل شرایط و ارائه پیشنهادات لازم بخش دیگری از پشتیبانی به شمار می رود. برگزاری جلسات، برقراری کانال ارتباطی مداوم و گرقتن نظرات نمایندگان از یهترین و تاثیرگذارترین راه های پشتیبانی به شمار می روند. سیستم های فرانچایز موفق، به برگزاری جلسات مداوم هفتگی، ماهانه و یا فصلی خود با نمایندگان اعتقاد ویژه ای دارند. در تمام این مراحل باید نمایندگان فرانچایز را به استفاده از تحلیل ها و مشاوره با کارمندان و متخصصان کمپانی دعوت نمود. - - Source:  - franchise.org - http://franchise.org/steps-to-improve-the-franchisor-franchisee-relationship ترجمه: فاطمه رکوعی

مشاهده ...