اخبار

اخبار

به فرستندگان هریک از این 5 عکس 200 هزار تومان سیب گیفت برای خرید از شعب پیتزا سیب اهدا خواهد شد. برندگان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه دریافت هدایای خود با دفتر مرکزی پیتزا سسیب 360 تماس بگیرند.                     mohsen.feiz@,good_servant_@,banoye_mehr_mahi@,aliamini74@,aliikabiri@        

مشاهده ...