راهنمای کد تخفیف

  • راهنمای کد تخفیف

  • 1.ابتدا وارد حساب کاربری خود شده و پس از انتخاب شعبه و غذای مورد نظر وارد سبد خرید شوید.

    2. پس از انتخاب غذاهای مورد نظر، سفارش خود را تایید نمایید.

    3.پس از ثبت آدرس کد تخفیف را مطابق شکل زیر در کادر وارد کنید و با انتخاب گزینه‌ی اعمال کد  آن را تایید نمایید.