افتتاح شعبه همدان

  • افتتاح شعبه همدان

    1400/11/01
  • پیتزا سیب 360 شعبه شهر زیبای همدان افتتاح گردید.

    شعبه شهر همدان در خیابان مهدیه، روبروی دبیرستان شریعتی، پلاک ٦٧ واقع شده است.

    شماره تماس شعبه همدان: ٠٨١٣٨٢٧١٦١٦