مجتمع تجاری نیایش

 • نام شعبه: مجتمع تجاری نیایش
 • آدرس:

  جنت آباد مرکزی، تقاطع نیایش، مجتمع تجاری نیایش، طبقه پنج، واحد یک

 • شماره تماس:
 • سرویس دهی:

  17:30 تا 23:30

 • فروش آنلاین:

  خارج از ساعت سفارش

 • مشاهده منو